O firmě

Společnost MEDISTYL-PHARMA a.s. byla založena v roce 1994. Její obchodní činnost se vedle již ukončeného provozování zdravotnických zařízení a lékáren soustředila na distribuci zdravotnického materiálu všem poskytovatelům zdravotní péče, od největších nemocnic až po malé ambulance. Jsme autorizovaným distributorem firem Terumo a Terumo BCT v České republice pro tyto produktové skupiny: Terumo Hospital systém, Terumo Laboratory systém a Terumo Transfusion systém. Značka Terumo patří již dlouhá léta ke světové špičce v oblasti zdravotnických prostředků a díky velkým investicím do výzkumu a vývoje jsou mnohé výrobky značky Terumo dokonce světovou jedničkou ve své kategorii. I my se svou měrou snažíme pěstovat prestiž této značky a poskytovat našim zákazníkům odpovídající služby a servis. Nezanedbatelnou součástí našeho portfolia je též nabídka laboratorní techniky a spotřebního materiálu pro chemické, farmaceutické a mikrobiologické laboratoře.

V zájmu zvýšení konkurence schopnosti a zlepšení péče o zákazníka jsme spojili od 1. srpna 2016 své personální, obchodní a logistické síly s dlouholetým a renomovaným dodavatelem zdravotnických prostředků, společností Ars Audio. To nás obohatilo o mnohé nové zákazníky a jim i našim stálým partnerům tak můžeme nabídnout daleko širší spektrum výrobků a kvalitnější servis.

Naší dceřinou společností je MEDISTYL spol. s r.o. (1991) provozující Středoevropské informační středisko, které poskytuje informační a poradenské služby v oblasti chemie, farmacie a patentů. Specializuje se též na monitorování lokální vědecké literatury. Vyvinula a průběžně aktualizuje „Medisalarm“ – Databázi nebezpečných chemických látek. Prestiž firmy lze dovodit i z toho, že je výhradním zástupcem databázové sítě vědeckotechnických informací STN International pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Tato síť je zdrojem mnoha nenahraditelných informací, které ke své činnosti ku prospěchu svých zákazníků využívá.

Od roku 1999 máme své sídlo na Praze 4, v Táborské ulici, kde kromě svých obchodních aktivit provozujeme též Nuselskou polikliniku, což je sdružení fyzických a právnických osob poskytující zdravotní péči pro zhruba 50 tisíc obyvatel tohoto pražského obvodu. Nenese tudíž statut nestátního zdravotnického zařízení. Všem subjektům polikliniky se snažíme poskytovat maximální uživatelský komfort, včetně technického a administrativního zázemí. V roce 2002 jsme ve spolupráci s firmou EuroCare splol. s r.o. vybudovali a uvedli do provozu dialyzační středisko, dnes pod názvem B.Braun Avitum s.r.o., které spolu s nefrologickou ambulancí rozšiřuje rozsah poskytované zdravotní péče a řeší významným způsobem nedostatek dialyzační péče v Praze a Středočeském kraji. Veškeré tyto aktivity v oblasti poskytování zdravotní péče jsou vítaným zdrojem informací a prostředkem pro náležitou orientaci ve zdravotnickém prostředí, jež nám následně pomáhá při naší obchodní činnosti.